Google Visualization API Sample

Nyheter

adaptive streaming

överföringsteknik som optimerar rörlig bild och känner av vilken kapacitet som tittarens bredbandsförbindelse har och anpassar mängden data så att varje tittare får så hög bildkvalitet som möjligt. Ger en avbrottsfri bild eftersom spelaren inte behöver buffra.

Posted in:

Leave a Comment (0) →