Google Visualization API Sample

Nyheter

ackumulerad räckvidd

anger i TV-sammanhang hur många som tittat på en TV-kanal/TV-program/kampanj ackumulerat under en längre avgränsad tid. Till exempel kan man analysera hur många som har sett på en kanal, ett visst antal sammanhängande minuter, någon gång under en månad. Även kallad nettoräckvidd (sett minst 1 gång). Se även definitioner för daglig räckvidd, nettoräckvidd, programräckvidd och veckoräckvidd.

Posted in:

Leave a Comment (0) →