Google Visualization API Sample

Nyheter

A-region – arbetsmarknadsregion

består av en eller flera samarbetande centralorter eller områden. Begreppet har utarbetats av Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Begreppet används ofta i mediesammanhang för att beskriva en produkts spridningsområde.

Posted in:

Leave a Comment (0) →