Google Visualization API Sample

Nyheter

3G

den tredje generationens nät för mobilkommunikation där datahastigheten är högre än i GSM-näten. Med 3G-teknik kan man bl.a. skicka grafik och rörliga bilder istället för enbart ljud och text.

Posted in:

Leave a Comment (0) →