Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

9620381-smiling-young-man-with-tablet-pc-in-autumn-park800

Webb-TV ökade under oktober

MMS Månadsrapport: Tittandet på TV oförändrat jämfört med oktober förra året. Tittandet på webb-TV fortsätter att öka. Solsidan störst oavsett distributionsform. Läs mer

995122-socrates-and-apollo500

Stort intresse på MMS akademi

Under MMS välbesökta akademi som hölls i Stockholm under onsdagen var engagemanget stort och frågorna många om hur MMS TV- och onlinevideomätningar går till.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb